“One Health” nga EFSA dhe ECDC, dy ditë workshop në Beograd. Ja çfarë do të diskutohet

0
195

Me date 26 -27 Shkurt, 2019 ne Beograd do te zhvillohet workshop, “One Health”, approach rezistenca antimikrobiale (AMR)”, dedikuar per vendet IPA. Ne kete aktivitet, perveç pjesmarrjes nga vendet (Shqiperia, Bosnje-Hercegovina, Kosova, Mali Zi, Maqedonia e Veriut dhe Turiqia), marrin pjese edhe perfaqesues nga DG SANTE, ECDC, EFSA, European Commision, ESVAC (European Surveliance of Veterianry Antimicrobial Consumption) dhe perfaqesues te institucionve sipas fushave perkatese nga Austria, Norvegjia, Kroacia ejt.

Ky ëorkshop vjen si nje aktitivitet i perbashket ndermjet Qendres Europiane per Parandalimin e Semundjeve (ECDC) dhe Autoritetit Europian per Sigurine Ushqimore (EFSA),  me kerkese dhe financuar nga EC.

Vendet te ashtuquajtura IPA (sikurse edhe Shqiperia) kane qene ne fokusin e ECDC, assitenca e se ciles ka filluar qe nga vitit 2008 dhe  mbas miratimit te planit strategjik Europian te veprimit mbi AMR (2011-2020) nga te gjithe 53 vendet te BE anetare te ËHO zyra rajonale per Europen, krijuan dhe rrjetin e ashtuqajtur CAESER, per te ndihmuar vendeve jashte BE, ku jane pjese dhe vendet e Ballkanit Perendimor.

Sikurse ECDC edhe EFSA (Autoriteti Europian Sigurise Ushqimore), nepermjet programit te saj IPA II, assiston ne keto vende per zhvillimin e nje bashkepunimi teknik, me autoritet e sigurise ushqimore te ketyre vendeve mbi AMR, ne kendeveshtrimin e sigurise ushqimore dhe ushqimit per kafshe.

Aktiviteti qe do te zhvillohet ne Beograd, ka nje rendesi te veçante theksohet nga EFSA dhe ECDC, sepse perveç prezantimit dhe ekperincave te planit te veprimit te vendeve te EU mbi “One Health” (qe nenkupton nje perqasje shendetesore ndaj AMR, si ne njerez ashtu dhe ne kafshe), qe do te jete edhe fokusi i diskutimeve, por objektivi takimit, do te jete hartimi dhe propozimi i nje draftprojekti te perbashket ne nivel rajonal mbi AMR, sipas One Health approach.

AlertNews.al

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here