EFSA: Therja e shpendëve, rreziqet e identifikuara dhe masat që duhen marrë

0
61

Autoriteti Evropian për Sigurinë Ushqimore (EFSA) ka propozuar masa për të adresuar rreziqet që vërehen gjatë therjes së shpendëve për prodhimin e ushqimit dhe kontrollin e sëmundjeve.

Një përmbledhje gjithëpërfshirëse e botuar përfshin të gjithë procesin nga mbërritja dhe shkarkimi i zogjve deri në therjen e tyre. Identifikohen një numër rreziqesh që shkaktojnë çështje të mirëqenies të tilla si dhimbja, etja, uria ose lëvizja e kufizuar dhe EFSA propozon masa parandaluese dhe korrigjuese kur është e mundur.

Shumica e rreziqeve janë rezultat i dështimeve të stafit p.sh. mungesë trajnimi dhe personeli të aftë. Këshillat e EFSA theksojnë rëndësinë e stafit të trajnuar në mënyrë të duhur në faza të ndryshme të therjes dhe për identifikimin e qartë të roleve dhe përgjegjësive.

Mendimet e reja shkencore janë të parat në një seri azhurnimesh për mirëqenien e kafshëve në thertore të kërkuara nga Komisioni Evropian.

Të gjitha bazohen në njohuritë më të fundit shkencore në dispozicion dhe janë duke u zhvilluar në konsultim me ekspertë të mirëqenies së kafshëve nga shtetet anëtare të BE.

Gjetjet do të përdoren nga Komisioni Evropian në diskutime me Organizatën Botërore për Shëndetin e Kafshëve (OIE) që synojnë përafrimin e qasjeve për mirëqenien e kafshëve gjatë therjes.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here