EFSA konsultim publik: Identifikimi i rreziqeve në zhvillim dhe masat parandaluese

0
94

Autoriteti Evropian për Sigurinë Ushqimore (EFSA) deklaron se identifikimi i suksesshëm i rreziqeve në zhvillim është në zemër të mbrojtjes së shëndetit publik dhe mjedisit. Duke identifikuar rreziqet që shfaqen në zinxhirin ushqimor herët, EFSA mbështet menaxherët në parashikimin e rreziqeve dhe marrjen e masave parandaluese efektive dhe në kohë për të mbrojtur konsumatorët. Identifikimi i rreziqeve në zhvillim gjithashtu ndihmon për të përmirësuar aftësinë e EFSA për të përmbushur sfidat e ardhshme të vlerësimit të rrezikut.

EFSA përcakton një rrezik që shfaqet si: “Një rrezik që vjen nga një rrezik i identifikuar rishtas, ndaj të cilit mund të ndodhë një ekspozim i rëndësishëm, ose nga një ekspozim i ri i papritur ose i rëndësishëm ose ndjeshmëri ndaj një rreziku të njohur.”

Identifikimi i rrezikut në zhvillim është një proces kompleks që kërkon ekspertizë të gjerë dhe bashkëpunim të ngushtë me Shtetet Anëtare, palët e interesuara, BE dhe agjensitë ndërkombëtare. Rrjetet e dedikuara ofrojnë strukturat e nevojshme për të shkëmbyer përvojë, metoda dhe të dhëna për të vlerësuar çështjet që shfaqen.

Në vitet e fundit, EFSA ka ndërmarrë një numër hapash praktikë për të ndihmuar në identifikimin e rreziqeve në zhvillim, duke përfshirë:

Zhvillimi i një kornize metodologjike.

Zbatimi i proceseve operative për identifikimin e rrezikut në zhvillim.

Identifikimi dhe vlerësimi i burimeve të zgjedhura të informacionit.

Zhvillimi dhe testimi i mjeteve për të mbledhur dhe filtruar informacionin përkatës.

Marrë nga efsa.europa.eu

Qendra Alert / AlertNews.al

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here