KORÇË – Një baxho në Devoll dhe dy markete, një në Bilisht e tjetri në Pogradec janë penalizuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Sipas njoftimit të AKU, baxhoja kishte probleme me kushtet dhe dokumentacionin e gjurmueshmërisë së produktit, ndërsa në njërin prej marketeve, veç të tjerash janë komstatuar brenda tij dhe mbetje shpendësh e minjësh. Ndërsa i treti, në Pogradec kishte probleme më të vogla.

Ja njoftimi i plotë i AKU:

“Nga kontrolli i ushtruar në subjektin “Poli Baci” (Menkulas, Devoll) me aktivitet përpunim qumështi u konstatua se subjekti ishte objekt i pagimit të TVSH, por zhvillonte aktivitetin e tij pa u pajisur me licencën përkatëse. Gjithashtu subjekti nuk dispononte certifikatat veterinare të qumështit si lëndë e parë; mungonte ambjenti për pranimin e lëndës së parë dhe depozitimit të mjeteve të pastrimit; mungonin kartat teknologjike si dhe nuk ishte rinovuar analiza e ujit. Per shkeljet e konstatuara, ndaj subjektit u morën masat si më poshte:
Gjobë ne vleren 1,000,000 lekë për zhvillimin e biznesit në një stabiliment të parregjistruar,
Gjobë ne vleren 100,000 lekë, për mungesë të sistemit të gjurmueshmërisë,
a. Gjobë ne vleren 200,000 lekë, për veprime të operatorit të biznesit në kundërshtim me ligjin,
b. Bllokum i sasise prej100 kg djath kaçkavall dhe 200 kg djath i bardhë,
C. Bllokimi i aktivitetit për shkak te ushtrimut te tij në kundërshtim me ligjin.
Nga kontrolli i ushtruar në subjektin Aurel Zyryku (Bilisht) me aktivitet supermarket, në ambjentin e magazinimit të ushqimeve u konstatuan kushte higjenike të papërshtatshme (muret dhe tavanet ishin me material që nuk pastrohej lehtësisht, po kështu edhe dyshemeja). U konstatuan mbetje të brejtësve dhe shpendëve si dhe u gjetën 150 kg Niseshte, 150kg Oriz dhe 500kg miell gruri pa fletë analizë dhe të dëmtuar nga brejtësit të cilat u bllokuan me destinacion asgjesimin. Nisur nga shkeljet e gjetura ndaj subjektit u morën masat si më poshtë:
a. Gjobë ne vleren 200,000 lekë për mungesë të sistemit të gjurmueshmërisë,
b. Gjobë ne vleren 300,000 lekë për mungesë të kushteve higjeno-sanitare,
c. Bllokimi i aktivitetit për shkak se ushtrohej në kundërshtim me ligjin.
3) Nga kontrolli i ushtruar në subjektin “Selami Mehmeti” (Pogradec) me aktivitet njesi tregtimi u gjenden produkte pa dokumentacion përkatës për gjurmueshmërinë si: Raport Prove dhe Fatura Tatimore. Nisur nga kjo shkelje ndaj subjektit u morën masat si më poshtë:
a. Gjobë ne vleren 100,000 lekë për mungesë të sistemit të gjurmueshmërisë,
b. Bllokim i sasise 24 kg kripe, 45 litra ujë, 13 litra lëngje frutash dhe 18 litra pije energjike”.

AlertNews.al

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here